รายงานการส่งประกวดหนังสั้นคุณธรรม อาชีวศึกษา

31 ส.ค. 2561
นายสันติ ทองแก้วเกิด

31 ส.ค. 2561
นายสันติ ทองแก้วเกิด
จงทำดีให้มันดี ถึงแม้ผลงานออกมาไม่ดี ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว

31 ส.ค. 2561
นายพีรพรรฒ กิ่งก้าน
หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง หล่อสวยเนี๊ยบตามแบบ ว.น.ย. : วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว

31 ส.ค. 2561
นายระเด่น ธรรมเนียม
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีมีความตระหนักใส่ใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีวินัยซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นแรกของการพัฒนาเข้าสู่คุณด้านต่างๆของตัวนักเรียน นักศึกษา

31 ส.ค. 2561
นายพีรพรรฒ กิ่งก้าน
หนังสั้นคุณธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ จัดทำโดย วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

31 ส.ค. 2561
นายรณกร นุแปงถา
หนังสั้นวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เรื่อง จิตสำนึก

31 ส.ค. 2561
นายรณกร นุแปงถา
httpsหนังสั้นวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เรื่อง การมีน้ำใจและการเสียสละ

31 ส.ค. 2561
นายรณกร นุแปงถา
หนังสั้นวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เรื่อง การมีจิตสำนึก

30 ส.ค. 2561
นายพีรพรรฒ กิ่งก้าน
หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง คุณนะทำ โดยวิทยาลัยการอาชีพวังน้พเย็น

30 ส.ค. 2561
นายดิเรก ไชยทองงาม
วินัย รับผิดชอบ พอเพียง

30 ส.ค. 2561
นายธนิต สุยจิว
คลิปหนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม เรื่อง ขยะรางวัล

30 ส.ค. 2561
นายธนิต สุยจิว
คลิปหนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม เรื่อง ''เด็ก IT มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน''

30 ส.ค. 2561
นายธนิต สุยจิว
คลิปหนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม เรื่อง ขยะในใจ

30 ส.ค. 2561
นายธนิต สุยจิว
คลิปหนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม เรื่อง ''ธรรมดา''

30 ส.ค. 2561
นายธนิต สุยจิว
คลิปหนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม เรื่อง คุณค่าของคน

30 ส.ค. 2561
นายพีรพรรฒ กิ่งก้าน
หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง คุณ นะ ทำ โดย วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

30 ส.ค. 2561
นายคงคา เหลาวงค์ศรี
หนังสั้นโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ลูกชาย โดยวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

30 ส.ค. 2561
นายอเนก แสงเขียว
หนังสั้นเรื่อง แต่งกายถูกระเบียบ

30 ส.ค. 2561
นางชาลิสา พระราช
คลิป คุณธรรมอาชีวศึกษา ในหัวข้อเรื่อง ''คุณหน่ะทำ''

30 ส.ค. 2561
นางขนิษฐา วิเชียรเขต
หนังสั้นคุณธรรม เรื่องสำนึก วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

30 ส.ค. 2561
นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
หนังสั้นเรื่องการทุจริตในการสอบ จัดทำและนำเสนอโดย วิทยาลัยการอาชีพไชยา

30 ส.ค. 2561
นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
หนังสั้น เรื่อง กู้ภัยลูกพระราชา จัดทำและนำเสนอโดยวิทยาลัยการอาชีพไชยา

30 ส.ค. 2561
นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
หนังสั้นเรื่อง ''พอเพียงสร้างชีวิต'' จัดทำและนำเสนอโดย วิทยาลัยการอาชีพไชยา เมื่อเกิดปัญหา ทำให้ต้องหยุดการเรียน จะผ่านปัญหานี้ไปอย่างไร

30 ส.ค. 2561
ดร.อุดมศักดิ์ มีสุข

29 ส.ค. 2561
นางพรรณวดี ในจกร์คำ
หนังสั้น วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก คุณธรรมอัตลักษณ์ “มีวินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสา”

29 ส.ค. 2561
นายสัญญา งาสระน้อย
หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่องดอกไม้หลากสี ส่งเสริมให้รู้จักผลประโยชน์ของส่วนรวม ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

29 ส.ค. 2561
นางสาวสุพัตรา แย้มคลี่
คลิปวีดีโอต้นกล้าการออม-กิจกรรมออมเงิน

29 ส.ค. 2561
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทนา
หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

29 ส.ค. 2561
นางสาวอรพรรณ คงมั่น
VDO สื่อสร้างสรรค์ประมวลภาพ สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

29 ส.ค. 2561
นายพิศิษฐ์ นาละคร
หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องชาญคมสัน... เนื้อหาสร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงของ ชาญคมสัน นักเรียน ระดับ ปวช.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

Total 4 page(s) 105 record(s)
ย้อนกลับ