รายงานการส่งประกวดหนังสั้นคุณธรรม อาชีวศึกษา

15 ส.ค. 2561
นายสุริน ร่วมคำ
คุณธรรมอัตลักษณ์ ''วินัยสร้างได้ด้วยตัวเรา'' วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

15 ส.ค. 2561
นายบุญนาน มากสิงห์
ส่งประกวดคลิปหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง ''Gen R'' อาสา-อาชีวะ จัดทำโดย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

14 ส.ค. 2561
นายอาคม เล็กอำพัน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม เรื่อง เคียงคู่รู้ข้าง

14 ส.ค. 2561
นายวิจิตร วิเศษชู
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษายามเช้า https://www.youtube.com/watch?v = BiOoPJQ1EaI&feature = youtu.be

13 ส.ค. 2561
นางสาวธัญญรัตน์ ขันติยู
หนังสั้นเรื่องสิทธิ์เกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง

13 ส.ค. 2561
นางสาวธัญญรัตน์ ขันติยู
หนังสั้นเรื่องกฎ เกี่ยวกับข้อตกลงกันในการส่งการบ้านในห้องเรียน

11 ส.ค. 2561
นายสุรศักดิ์ บุญประเสริฐ
ภาพยนต์สั้นส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง เราพร้อม วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

10 ส.ค. 2561
นายสุรศักดิ์ บุญประเสริฐ
ภาพยนต์สั้นส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง เทก่อนทิ้ง วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

9 ส.ค. 2561
นางสมฤทธิ์ เชือกรัมย์
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

8 ส.ค. 2561
นายธนิต สุยจิว
คลิปหนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม เรื่องเที่ยงวัน

6 ส.ค. 2561
นางขนิษฐา วิเชียรเขต
ความซื่อสัตย์ สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

5 ส.ค. 2561
นายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ.สมุทรสงคราม รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกก้นน็อค เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองและครูจะได้ไม่เป็นห่วง และเป็นการรักษาวินัยจราจร ถูกต้องตามกฎหมาย

1 ส.ค. 2561
นางวิภาพร เณรกูล
คลิปหนังสั้นโรงเรียนคุณธรรม

23 ก.ค. 2561
นายกฤตนันท์ สันติวงศกร
สามัคคี มีวินัย ใส่ใจสังคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สามัคคี ช่วยกันรักษาความสะอาด

9 ก.ค. 2561
นางวิภาพร เณรกูล
คลิปหนังสั้นโรงเรียนคุณธรรม

Total 4 page(s) 105 record(s)
ย้อนกลับ